کتاب قواعد الدین

کتاب قواعد الدین در دو جلد و عربی میباشد از تالیفات مرحوم سید حسین عرب باغی رحمت الله علیه که در بیان اصول دین اسلام و احکام فروع دین اسلام از جمله واجبات و حلال و حرام و ….