وصیت نامه پیشوای بزرگ اسلام سید حسین عرب باغی اعلى الله مقامه

لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ

بسم الله الرحمن الرحيم

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدبن عبدالله رسول الله صلى الله عليه وآله و اشهد ان امیرالمومنين مع احد عشر اولاده حجج اله و اوصیاء خاتم المرسلين و اشهد ان ماجاء به سيد الأنبياء من الأصول و الفروع حق و ثابت بالقطع واليقين

و بعد از این عرض می نماید که این حقیر در سابق وصیت نامه نوشته بود و حالا نیز اقرار میکند که خانه مسکونی حقیر با سه پارچه گلیم و با دوره حدائق مال مختص آقای حاج مختار معینی است و خانه را بر اسم خود بر ثبت داده بعد از اینها آنچه اثاث البيت و کتاب دارم بعد از وسائل دفن و تجهیز و اداء دیون از مهریه زوجه و غیره مال فقراء سادات است و ملک حقیر نیست و باید بفقراء سادات رد شود و مال و حق ورثه نبوده زیرا که خودم کسب نکرده ام که مال مختص حقیر گردد بلکه حق انتفاع داشتم بقدر حاجت و وصی حقیر در این امور آقای حاج مختار معینی و آقای حاج قربانعلی عطار است با هم دیگر و یا به انفراد هر یکی دست او میرسد و غائب نباشد و هر کدام می تواند از جانب خود کسی را تعیین نماید در این کار خیر و دیگر صندوق زوجه حقیر از لباس و غیر مال خودش بوده.

الأحقر عرب باغی في ۲۲/۲/۱۰