احکام قیام و تکبیره الاحرام

احکام قیام و تکبیره الاحرام در نماز طبق آیات و احادیث اهل بیت علیهم السلام