احکام مبطلات نماز – در بیان آنچه نماز را باطل میکند طبق آیات و احادیث ائمه معصومین علیهم السلام – احکام روایی