فقاهت در احکام دین اسلام

در جهت رسیدن به فقاهت در احکام دین اسلام حتماً باید تمام مسائل احکام دین اسلام را به صورت فقهی طبق آیات و احادیث صحیحه و محکم از کتب اربعه از فرمایشات حضرات معصومین علیهم السلام یاد بگیرید .