دانلود کتابهای سید حسین عرب باغی صفحه 3

امام باقر علیه السلام فرمود

بدرستیکه از خداوند به مردمان سه تکلیف شده ،یکی معرفت حضرات ائمه علیهم السلام و دومی قبول کردن آنچه از احکام اسلام از ائمه علیهم السلام به ایشان میرسد ، و سوم در وقت اختلاف و ماندن در جواب مسائل دین از آن حضرات علیهم السلام سوال نمایند و بر احادیث ایشان رجوع کنند.

کافی ج 1 صفحه 321 ب 152 ح 1

میانبر کتاب ها