امام سجاد علیه السلام فرمودند

مردى از امام زين العابدين عليه السلام سئوال كرد ؛ ملاك پذيرش نماز چيست؟ امام سجاد عليه السلام در پاسخ فرمودند؛ ولايت و دوستى ما و برائت از دشمنان ما.

مناقب ابن شهر آشوب ج 4 ص 131

اللهـــم عجــل لولیـــک الفـــرج

کتاب نجات ایران

کتاب نجات ایران تالیف سید حسین عرب باغی رضوان الله عليه شامل 29 رساله که در هر رساله سوالاتی که از این بزرگوار مرحوم عرب باغی رحمت الله علیه شده و در قبال مسائل با دلیل از آیات و احادیث جواب فرمودند .

کتاب نجات ایران

کتاب نجات ایران
تعداد دانلود
0
توضیحات

کتاب نجات ایران از بنام ترین و مهمترین و قابل تامل ترین کتاب ها و تالیف سید حسین عرب باغی رضوان الله عليه  میباشد و شامل 29 رساله که در هر رساله سوالاتی که از این بزرگوار مرحوم عرب باغی رحمت الله علیه شده و در قبال مسائل با دلیل از آیات و احادیث جواب فرمودند . که از جمله سوالات – این همه اختلافات در فروعات احکام از جهت چیست – در بیان امتحان علما و مجتهدین – نماز و روزه نظامیان در سفر – حرمت تریاک – حفظ و حراست نفوس مسلمین – در بیان مخارج نظامیان از جهت حفظ بلاد اسلام – فتوی دادن در مسائل شرعیه با رای و ظن – در جواب میرزا اسماعیل همدانی – و ….

نام کتاب :

کتاب نجات ایران

نوع چاپ :

سنگی

چاپ :

انتشارات حقیری

تعداد صفحه:

201 صفحه

موضوع :

در بیان نجات ایران

زبان :

فارسی

حجم فایل:

5.84 مگابایت

نجات ایران رساله اول

نجات ایران سید حسین عرب باغی
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله دوم

نجات ایران سید حسین عرب باغی
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله سوم

نجات ایران سید حسین عرب باغی
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله چهارم

نجات ایران سید حسین عرب باغی
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله پنجم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله ششم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله هفتم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله هشتم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله نهم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله دهم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله یازدهم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله دوازدهم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله سیزدهم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله چهاردهم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله پانزدهم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله شانزدهم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله هفدهم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله هجدهم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله نوزدهم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله بیستم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله بیست و یکم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله بیست و دوم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله بیست و سوم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله بیست و چهارم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله بیست و پنجم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله بیست و ششم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله بیست و هفتم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله بیست و هشتم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0

نجات ایران رساله بیست و نهم

نجات ایران سید حسین عرب باغی اعلی الله مقامه
تعداد دانلود
0