احکام شک در نماز و 3 راه خلاص شدن از آن و رفع شبهه ی مهم

احکام شک در نماز
آنچئئهءءء در ایئئن ماده میخوانید
  برای شروع تولید جدول مطالب ، یک هدر اضافه کنید

  ماده بیست و هشتم در بیان شک در نماز (شکیات نماز) است و رفع شبهه ی مهم حتماً به صورت کامل مطالعه نمایید…

  قاعده کلی از احکام شک در نماز

  شک در نماز یعنی اینکه شخصی در زیادتی و کمی نمازش شک بکند یا اینکه بین رکعات نماز شک بکنه مثلا شخصی بین رکعت دو و سه شک بکنه و ندونه که تو رکعت دوم هست یا سوم به این شک در نماز گفته میشه که بیشتر مسائل و احادیث در این مورد است و یا این که شخصی به یکی از افعال نماز شک بکنه مثلا رکوع که آیا رفتم یا نه که به احادیث این مسائل نیز خواهیم پرداخت.

  شبهه ی داخل شده به احکام شک در نماز

  شبهه و ایرادی که به احکام شک در نماز داخل شده این است: «شایع شده که هر کس در نماز دو رکعتی و یا سه رکعتی و یا در دو رکعت اول از نماز های سه و چهار رکعتی شک بکند نمازش باطل است» و حال این که حکم مسئله طبق احادیث صحیحه اینطور نیست .

  💡قاعده کلی از این مسئله طبق کلام ائمه اطهار علیهم السلام این است که، شک در نماز دو رکعتی و در دو رکعت اول از نماز های سه رکعتی و چهار رکعتی و در نماز صبح و مغرب باعث بطلان نماز ها نمیشود و چنانکه شک در نماز های چهار رکعتی تدارک میشود( یعنی بنا بر اقل و یا اکثر گذاشته میشود)، هکذا در نماز های دو و سه رکعتی و در دو رکعت اول نماز های سه و چهار رکعتی نیز در زمان شک تدارک خواهد شد و اصل نماز باطل نیست.


  بله در کتب اربعه احادیثی است که وقتی که کسی در دو رکعت اول از نماز های چهار رکعتی شک بکند و یا در نماز دو رکعتی و یا در سه رکعتی شک کرد، آن نماز را اعاده نماید، بله این احادیث هست و این احادیث هم صحیح هستند و ابداً در بین احادیث اختلاف نیست ولی این اعاده اعاده ی واجب نیست یعنی اگر شخصی در این رکعات هم شک کرد نمازش باطل نیست که اعاده کند بلکه همه‌ی آن احادیث حمل میشود بر مستحب بودن اعاده، نه بر وجوب آن به قرینه احادیثی که در ادامه ذکر خواهد شد.

  اما حکم کلی از احکام شک در نماز

  💡طبق فرموده حضرات معصومین علیهم السلام که در ادامه احادیث مربوطه را مطالعه خواهید کرد ، اگر شخصی در نماز در بین رکعات شک بکند یعنی نداند که در رکعت اول است یا دوم و یا اینکه نداند در رکعت دوم است یا سوم و یا اینکه نداند در رکعت سوم است یا چهارم ، این شخص جهت خلاصی از شک اختیار دارد در این که بنا را بر اکثر بگذارد چنانکه در حدیث عمار است و یا بر اقل بگذارد چنانکه در حدیث زراره و ابن عمار است و یا این که نماز را اعاده کند که اعاده هم استحباب دارد چنان که در حدیث محمد بن مسلم و زراره است ؛

  و در بین احادیث ابدا اختلاف نیست و بلکه این وسعت حال و تکلیف نماز گذار را بیان میکند و راه خلاص شدن از تکلیف را میفرمایند که بر هر یکی از این ها عمل کند در جهت خلاصی از شک خوب است و تاویل کردن این احادیث و یا رد نمودن این ها معنی ندارد و تکلیف سهل و آسان است.

  مؤلف عالم بزرگوار مرجع عالیقدر سید حسین عرب باغی رضوان الله علیه در باب احکام شک در نماز و رفع شبهه ی مهم طبق آیات و احادیث صحیحه از کتب اربعه در کتاب قانون الاسلام جلد دوم این چنین قلم میزند که در ادامه با دقت مطالعه کنید .

  احکام شکیات نماز را : در پیج اینستاگرام مطالعه نمایید و از سوالاتی که در کامنت ها شده مطلع شوید و اگر سوالی هم داشتید از طریق کامنت ها و دایرکت اقدام نمایید.

  آیه شریفه و تفسیر از آن در بیان احکام شک در نماز (شکیات نماز)

  احکام شکیات نماز و راه های خلاص شدن از آن

  قال الله تعالی؛

  « إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیطَانِ تَذَکرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ .»

  یعنی؛ « بدرستی که آن کسانی که تقوی نموده اند و حلال و حرام خداوند را ملاحظه کرده اند زمانی که بر ایشان وسوسه و فریبی از شیطان برسد احکام خداوند را به خاطر میآورند و در آن وقت با بصیرت میشوند و از وسوسه‌ و فریب او خلاص میشوند و تدارک وسوسه‌ی او را میکنند.»

  ✍ و این آیه را مرحوم صاحب وافی و تفسیر صافی و در کتاب مفاتیح در مبحث شکیات نماز ذکر کرده و مناسبت دارد و باید چاره‌ی وسوسه‌ی شیطان را که شک در نماز از آن جمله است از احکام دین و از ائمه‌ی معصومین علیهم السلام به دست آورده و عمل کرد.

  احادیث مربوط به شک در نماز های دو رکعتی

  در تهذیب از حسین بن ابوالعلاء روایت کرده که از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم؛

  از کسی که در نماز شک میکند و نمیداند که دو رکعت است نماز او و یا این که یک رکعت است؟

  حضرت فرمود؛ تمام میکند نماز را در یک رکعتی.

  • تهذیب ج ٢ ص 177 ح 710

  و ایضا از ابن ابو یعفور روایت کرده که از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم ؛

  از کسی که نمیداند که دو رکعت است نماز او و یا این که یک رکعت؟

  حضرت فرمود؛ در یک رکعتی تمام میکند.

  • تهذیب ج ٢ ص 178 ح 712

  و ایضا از عبد الرحمن روایت کرده که از حضرت کاظم علیه السلام سوال کردم؛

  از کسی که نمیداند که نمازش یک رکعت است و یا دو رکعت؟

  حضرت فرمود؛ بنا را بر یک رکعت میگذارد.

  • تهذیب ج ٢ ص ١٧٧ ح ٧١١ | استبصار ج ١ ص ٣۶۵ ح ١٣٨٨

  ✍ و این حدیث را مرحوم صدوق در کتاب مقنع نیز روایت کرده است.

  و ایضا در تهذیب از عنبسه روایت کرده که از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم؛

  از کسی که نمیداند نماز او یک رکعت و یا دو رکعت و یا سه رکعت است؟

  حضرت فرمود؛

  بنا را میگذارد به یک رکعت و در رکعت دوم سوره فاتحه قرائت میکند و بعد از نماز سجده‌ی سهو میکند.

  • تهذیب ج ٢ ص ٣۵٣ ح ١۴۶٣ | استبصار ج ١ ص ٣٧۶ ح ١۴٢٧

  احادیث مربوط به شک در نماز صبح و مغرب

  و ایضا از عمار روایت کرده که از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم؛

  از کسی که شک کرده در نماز مغرب و ندانست که در دو رکعت است یا سه رکعت؟

  حضرت فرمود؛

  سلام را میگوید و بعد از آن قیام میکند و یک رکعت نماز بر آن اضافه و علاوه میکند.

  و بعد از آن فرمود که؛

  این نماز قسم به خداوند هیچ وقت قضا نمیشود.

  • تهذیب ج ٢ ص ١٨٢ ح ٧٢٧

  و ایضا در تهذیب از عمار روایت کرده که از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم؛

  از کسی که در نماز صبح شک میکند و نمیداند که یک رکعت است و یا دو رکعت؟

  حضرت فرمود؛

  بنا را به دو رکعت میگذارد و تشهد را میگوید و بعد از آن یک رکعت نماز میگذارد و هر گاه اصل نماز او دو رکعت بوده، این یک رکعت نافله میشود و اگر یک رکعت بوده  این یک رکعت دیگر اصل نماز صبح را تمام میکند.

  گفتم ؛ آن شخص در نماز مغرب شک میکند و نمیداند دو رکعت است و یا سه رکعت است؟

  حضرت فرمود؛

  بنا را به سه رکعت میگذارد و تشهد میگوید و بعد از نماز قیام میکند و یک رکعت نماز میگذارد هر گاه اصل نماز سه رکعت بوده، این یک رکعت نافله میشود و اگر دو رکعت بوده این یک رکعت آن را تمام میکند.

  و بعد از این فرمایش آنحضرت فرمود که؛ این نماز قضا نمیشود به خداوند قسم یاد میکنم.

  • تهذیب ج ٢ ص ١٨٢ ح ٧٢٨

  ✍ و از این احادیث معلوم می‌شود که شک در نماز دو رکعتی و در دو رکعت اول از نماز های سه رکعتی و چهار رکعتی و در نماز صبح و مغرب باعث بطلان نماز ها نمیشود و چنانکه شک در نماز های چهار رکعتی تدارک میشود، هکذا در نماز های دو و سه رکعتی و در دو رکعت اول نماز های چهار رکعتی تدارک خواهد شد، بدون فرق در بین رکعات یک و یا دو و یا سه و یا چهار رکعت و حمل کردن این همه احادیث بر تقیه معنی ندارد. زیرا که این احادیث از اشخاص مختلف نقل شده و علاوه بر این قسم یاد کردن امام علیه السلام چه معنی دارد بر صحابه خود؟ و در نزد آن حضرت در وقت این حدیث پادشاه مخالف نبوده و ترسی از او نداشته که به او قسم یاد کند و تقیه نماید.

  ✍ بله در مقابل این احادیث نیز در کتب اربعه احادیث بسیار است که وقتی که کسی در دو رکعت اول از نماز های چهار رکعتی شک بکند و یا در نماز دو رکعتی و یا در سه رکعتی شک کرد، آن نماز را اعاده نماید، و یا اینکه در دو رکعت اول از نماز های چهار رکعتی و در نماز دو رکعتی و یا سه رکعتی شک نمیشود، پس همه‌ی آن احادیث حمل میشود بر مستحب بودن اعاده، نه بر وجوب آن به قرینه این احادیث مذکوره و اگر آن احادیث حمل شود به وجوب اعاده، چنانکه اکثر علماء فرموده‌اند لازم میشود رد و طرح این احادیث مذکوره با وجود قسم یاد کردن آن حضرت که نماز صبح و نماز مغرب در صورت شک در آنها قضاء و اعاده و دوباره به جای آورده نمیشود و در مقابل قسم آن حضرت چطور گفته میشود که باید اعاده شود؟! و این بسیار واضح است.

  احادیث مربوط به اینکه زمانی که در بین رکعات شک کردیم بنا را بر اقل یا همان یقین بگذاریم

  ✍و دلیل دیگر بر این که فرق نیست در شک کردن در نماز دو رکعتی و سه رکعتی و چهار رکعتی در بنا گذاشتن و نماز را تمام کردن و اعاده ننمودن، حدیث محمد بن سهل است که؛

  چنانکه در تهذیب روایت کرده که از حضرت کاظم علیه السلام سوال کردم؛

  از کسی که در نماز شک میکند و نمیداند که در دو رکعت است یا سه رکعت؟

  حضرت فرمود؛

  بنا را بر نقصان میگذارد و اخذ بر جزم و یقین میکند که دو رکعت یقین است و تشهد میگوید و همچنین است اول نماز و آخر نماز، یعنی؛ در این شک که بنا را بر یقین میگذارد فرق ندارد در دو رکعت اول و در دو رکعت آخر.

  • تهذیب ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧۶١

  و ایضا در تهذیب از عبد الرحمن روایت کرده که از حضرت کاظم علیه السلام سوال کردم؛

  از شک در نماز؟

  حضرت فرمود؛

  بنا را بر یقین بگذار و اخذ کن بر جزم و در جمیع نماز ها احتیاط بکن و عمل تو بر یقین بوده باشد.

  • تهذیب ج ٢ ص ٣۴۴ ح ١۴٢٧

  و در فقیه از اسحاق بن عمار روایت کرده که حضرت کاظم علیه السلام فرمود؛

  زمانی که شک نمودی در نمازت، پس بنا را بر یقین بگذار.

  گفتم؛ آیا این اصل و قاعده کلیه است؟

  حضرت فرمود؛ بلی.

  • فقیه ج ۱ ص 351 ح 1025

  و ایضا در فقیه از ابن یسع روایت کرده که حضرت رضا علیه السلام فرمود؛

  کسی که شک کند در بین دو و سه و چهار، پس بنا را بر یقین گذارد و نماز را تمام میکند و بعد از سلام دو سجده‌ی سهو به جای آورد و تشهد مختصر میگوید.

  • فقیه ج ۱ ص ٣۵١ ح ١٠٢٣

  ✍ و این چهار حدیث دلالت واضحه کرده بر این که در شک کردن بنا را بر یقین و نقصان میگذارد و احتیاط در این بنا گذاشتن است.

  احادیث مربوط به اینکه زمانی که در بین رکعات شک کردیم بنا را بر اکثر بگذاریم

  احکام شکیات نماز
  احکام شکیات نماز و راه های خلاص شدن از آن طبق آیات و احادیث

  ✍ و در مقابل این احادیث چند حدیث دیگر است که بنا را بر اکثر میگذارد و نماز احتیاط به جای آورد. چنانکه؛

  چنانکه در فقیه از عمار روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمود؛

  ای عمار تمام شکیات را برای تو در دو کلمه جمع و بیان میکنم، هر وقتی که شک کردی، پس اخذ بکن به طرف اکثر و بنا را بر اکثر بگذار و بعد از سلام نماز، برخیز و آنچه گمان میکنی که ناقص کردی از نمازت به جای بیاور. (حدیث ناب در بیان خلاصی از شک در نماز)

  • فقیه ج ۱ ص ٣40 ح 993

  و ایضا در تهذیب از همین عمار روایت کرده که از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم؛

  از شک نمودن در نماز؟

  حضرت فرمود؛

  آیا تو را یاد بدهم چیزی را که اگر به آن عمل بکنی و بعد از آن به خاطر رسید که تو نماز را ناقص کردی و یا زیادتر نمودی برای تو چیزی و ضرری نباشد؟

  گفتم؛ بلی.

  حضرت فرمود؛

  زمانی که شک میکنی بنا را بر اکثر بگذار و بعد از سلام نماز برخیزی و آن چه گمان کردی که نقصان نمودی به جا بیاور، پس اگر اصل نماز تو تمام بوده در این نماز از برای تو ضرری نیست و اگر به خیال تو رسید که نقصان داشته این نماز تو آن را تمام میکند.

  • تهذیب ج ٢ ص ٣۴٩ ح ١۴۴٨

  و ایضا از عمار روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمود؛

  هر وقت شک کردی بنا را بر اکثر بگذار و بعد از سلام نمازت آن چه گمان داری ناقص نمودی به جای بیاور.

  • تهذیب ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧۶٢

  ✍ و این سه حدیث را عمار روایت کرده از حضرت صادق علیه السلام و در واقع یک روایت است از یک معصوم علیه السلام و با وجود این حدیث عمار که صحیح و از معدن وحی و علم صادر شده و عمل بر این نیز صحیح است، مثل عمل بر احادیث سابقه و بنا را بر کمتر گذاشتن و شخص نماز گذار اختیار دارد یا بنا را بر اکثر میگذارد و بعد از تمام کردن نماز، نماز احتیاط گذارد و یا اینکه بنا را بر اقل گذارد و نماز احتیاط ندارد.

  ✍ و در احادیث بسیار وارد شده که در وقت وارد شدن دو حدیث مختلف اختیار دارید بر هر کدام که عمل بکنید عیب ندارد .

  در اینکه اگر در زمان شک در نماز گمانمان به یک طرف بیشتر شد باید بنا را به طرف بیشتر گذاشت

  ✍ و بنا را بر اکثر و یا بر کمتر گذاشتن در آن وقت است که هر دو طرف مساوی باشد در گمان و خیال نمازگزار و اگر یک طرف زیادتر شد لازم است بنا را به طرف راجع گذاشت. چنانکه؛

  چنانکه در کافی و تهذیب از ابن سیابه و ابوالعباس روایت کرده اند که حضرت صادق علیه السلام فرمود؛

  اگر شک نمودی در بین سه و چهار و گمان تو به سه رفت، بنا را بر سه گذار و اگر خیال تو به چهار رفت بنا را به چهار بگذار و سلام نماز را بگو و اگر گمان تو مساوی شد در بین سه و چهار بنا را در این صورت به چهار بگذار و بعد از سلام دو رکعت نماز احتیاط در حالت نشسته به جای بیاور.

  • کافی ج ۳ ص ٣۵٣ یا ٢٠٠ ب ٢٠۶ ح ٧ | تهذیب ج ٢ ص ١٨۴ ح ٧٣٣

  و ایضا در کافی و تهذیب از جمیل روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمود؛

  در کسی که شک کرده و نمیداند که نماز او سه رکعت است و یا چهار رکعت و گمان او در این شک مساوی است که زمانی که گمان مساوی شد در بین سه و چهار آنکس اختیار دارد بعد از بنا گذاشتن به چهار در بین این که یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بگذارد و یا دو رکعت نشسته به جا آورد.

  • کافی ج ۳ ص ٣۵٣ یا ٢٠٠ ب ٢٠۶ ح ٩ | تهذیب ج ٢ ص ١٨۴ ح ٧٣۴

  و در کافی و تهذیب از زراره روایت کرده اند که حضرت صادق علیه السلام فرمود؛

  زمانی که نمیدانی که نماز تو سه رکعت و یا چهار رکعت است و حال این که احراز کردی سه رکعت را، بر خیز و یک رکعت علاوه کن بر آن سه رکعت و بعد از آن چیزی لازم نیست از احتیاط و سجده سهو، و نقض نمیشود یقین با شک، و داخل نمیشود شک در یقین، و خلط نمیشود یکی از این دو به دیگری، و نقض میشود شک با یقین و تمام گردد نماز بر یقین و بنا گذاشته میشود بر یقین و اعتنا نمیشود بر شک در هیچ حالات.

  • کافی ج ۳ ص ٣۵١ یا ١٩٩ ب ٢٠۶ ح ٣ | تهذیب ج ٢ ص ١٨۶ ح ٧۴٠ | استبصار ج ١ ص ٣٧٣ ح ١۴١۶

  ✍و از این حدیث نیز معلوم میشود بنا را بر اقل گذاشتن و این هم یک دلیل است بر این که بنا را بر کمتر میشود گذاشت اگر تعیین نشود بنا بر آن گذاشتن.

  احادیث اعاده کردن نماز در زمان شک

  ✍و در بعضی احادیث وارد شده که در فرض شک کردن اعاده کند نماز را. چنانکه؛

  چنانکه در تهذیب از محمد بن مسلم روایت کرده که سوال کردم از حضرت باقر علیه السلام؛

  از کسی که شک میکند در بین دو و سه؟

  حضرت فرمود؛ اعاده کند.

  • تهذیب ج ٢ ص 179 ح 715

  و ایضا در تهذیب از زراره روایت کرده که از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم؛

  از کسی که در نماز شک کرد در بین دو و سه؟

  حضرت فرمود؛ اعاده میکند.

  گفتم؛ نمیگویید که شخص با بصیرت نماز را اعاده نمیکند؟

  حضرت فرمود؛

  این در شک بین سه و چهار است.

  • تهذیب ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧۶٠

  ✍و از این دو حدیث معلوم میشود که در شک بین دو و سه اعاده نیز دارد و بنابراین شخص اختیار دارد در این که بنا را بر اکثر بگذارد چنانکه در حدیث عمار است و یا بر اقل بگذارد چنانکه در حدیث زراره و ابن عمار است و یا این که نماز را اعاده کند چنان که در حدیث محمد بن مسلم و زراره است و در بین احادیث ابدا اختلاف نیست و بلکه این وسعت حال و تکلیف نماز گذار را بیان میکند و راه خلاص شدن از تکلیف را میفرمایند که بر هر یکی از این ها عمل کند خوب است و تاویل کردن این احادیث و یا رد نمودن این ها معنی ندارد و تکلیف سهل و آسان است و حکم کردن به اعاده‌ی نماز در شک بین دو و سه و بنا نگذاشتن بر اکثر و یا بر اقل منافات دارد با احادیث ابن عمار که حضرت کاظم علیه السلام فرمود؛ در هر جایی که شک کردی بنا را بر یقین بگذار. راوی گفت؛ این اصل و قاعده‌ کلیه است؟ حضرت فرمود؛ بلی ؛ و با حدیث زراره که حضرت باقر علیه السلام فرمود؛ بنا بر یقین بگذارد و به شک اعتنا نباید کرد در جمیع حالات شک.

  ✍و بالجمله مساله‌ی بنا گذاشتن در شک در جمیع نمازها از احادیث واضح است و امر به اعاده نیز وارد شده و اختلاف در بین اینها نیست و بلکه شخص اختیار دارد در اخذ کردن بر هر یکی از این ها.

  اما از احکام شک در نماز این است که بنا گذاشتن و عمل کردن به شک در چند مورد لازم نیست

  ✍و اما بنا گذاشتن و عمل کردن به شک در چند مورد لازم نیست؛

  ✍اول؛ اینکه شخص کثیر الشک باشد؛ چنانکه؛

  چنانکه در کتب اربعه از محمد بن مسلم روایت کرده اند که حضرت باقر علیه السلام فرمود؛

  زمانی که شک تو زیادتر شد و کثیر الشک شدی، پس در گذر در نماز خود و در این فرض شیطان تو را ترک میکند. زیرا که کثرت شک از شیطان است.

  • کافی ج ۳ ص ٣۵٩ یا ٢٠۴ ب ٢٠٩ ح ٨ | فقیه ج ۱ ص ٣٣٩ ح 990 | تهذیب ج ٢ ص ٣۴٣ ح ١۴٢۴

  ✍دوم؛ شک پیشنماز و مأموم است؛

  چنانکه در تهذیب از علی بن جعفر علیه السلام روایت کرده که از حضرت کاظم علیه السلام سوال کردم؛

  از کسی که اقتدا بر پیشنماز کرده و نمیداند که چند رکعت گذارده آیا از برای او عمل کردن به شک خود جا دارد؟

  حضرت فرمود؛ نه لازم نیست.

  • تهذیب ج ٢ ص ٣۵٠ ح ١۴۵٣

  ✍و این را در فقیه نیز روایت کرده.

  و در کافی و تهذیب از حفص روایت کرده اند که حضرت صادق علیه السلام فرمود؛

  از برای پیش نماز و اقتدا کننده‌ی او، شک نیست. یعنی عمل به شک لازم نیست.

  • کافی ج ۳ ص 359 ح ٧ | تهذیب ج ٢ ص ٣۴۴ ح ١۴٢٨

  ✍سوم؛ شک بعد از گذشتن محل است؛

  چنانکه در تهذیب از زراره روایت کرده که به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم؛

  شخصی شک کرد در اذان و به اقامه داخل شد؟

  حضرت فرمود؛ بگذرد.

  گفتم؛ در اذان و اقامه شک میکند و تکبیر گفته؟

  حضرت فرمود؛ بگذرد.

  گفتم؛ در تکبیرة الإحرام شک کرده و در قرائت است؟

  حضرت فرمود؛ بگذرد.

  گفتم؛ در قرائت شک دارد و در رکوع است؟

  حضرت فرمود؛ بگذرد.

  گفتم؛ در رکوع شک میکند و در حال سجود است؟

  حضرت فرمود؛ بگذرد.

  و بعد از آن فرمود؛

  ای زراره! زمانی که از چیزی خارج شدی و بعد از آن به چیز دیگری داخل گردیدی، پس شک تو چیزی نیست.

  • تهذیب ج ٢ ص ٣۵٢ ح ١۴۵٩

  ✍و چهارم؛ در نمازی که از جهت شک کردن و بنا گذاشتن به جای آورده شود؛

  چنانکه در کافی و تهذیب از حفص روایت کرده اند که حضرت صادق علیه السلام فرمود؛

  در آن نمازی که از جهت سهو و شک به جای آورده میشود، شک نیست و از برای نماز اعاده‌ نماز نیست.

  • کافی ج ۳ ص ٣۵٩ ح ٧ | تهذیب ج ٢ ص ٣۴۴ ح ١۴٢٨

  ✍و از این احادیث معلوم میشود که در این موارد اعتنا بر شک نمیشود و شک اعتبار ندارد.

  همچنین بخوانید : احکام شک در نماز را در کتاب قواعد الاسلام جلد 2 و قواعد الدین جلد 1 و اساس الاسلام این عالم بزرگوار.

  دسترسی به اسناد احادیث موجود در ماده احکام شک در نماز

  دوستان عزیز شما میتوانید توسط لینک ها ذیل به متن های عربی احادیث احکام شک در نماز دسترسی داشته باشید فقط کافیه لینک کتاب مربوطه را باز کنید و جلد و صفحه هر حدیث را که در ذیل هر حدیث شریف در این ماده موجود هست را وارد کرده و به متن عربی حدیث مربوطه دسترسی پیدا کنید.

  کتاب کافی  |  کتاب تهذیب  |  کتاب فقیه  |  کتاب استبصارکتاب مقنع

  احکام شک در نماز در اپلیکیشن احکام

  یکی از جامع ترین برنامه ها در بیان مسائل احکام از عبادات شرعیه و قوانین عملیه اسلام از جمله احکام شک در نماز که طبق آیات قرآنیه و احادیث محکمات و صحیحه از کتب اربعه گرد آوری شده دانلود بفرمایید.

  جهت دانلود اپلیکیشن احکام و قانون الاسلام کلیک کنید :   بازار   |   مایکت | و جهت دانلود سایر اپلیکیشن ها

  اللهم عجل لولیک الفرج

  فهرست احئئکام

  پاسخ به سوالات

  در رابطه با احکام این ماده اگر مشکلی یا سوالی دارید از طریق پیج اینستاگرام اقدام نمایید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

  نوشتن دیدگاه