آب چاه و آب باران چه حکمی دارد؟

آب چاه چه حکمی دارد؟
آنچئئهءءء در ایئئن ماده میخوانید
  برای شروع تولید جدول مطالب ، یک هدر اضافه کنید

  و اما در پاک بودن آب چاه و آب باران؛

  قاعده کلی از اینکه آب چاه پاک است

  💡بدانکه آب چاه پاک است و چیزی آن را نجس نمیکند یعنی به مجرد افتادن موش یا چیزی بر چاه باعث نجس شدن آب چاه نمیشود مگر آنکه تغییر نماید بوی و یا طعم آن چنانکه در احادیث صحیحه فرمودند.

  آیا آب چاه و آب باران نجاسات را پاک میکند؟

  بله آب چاه پاک کننده است و همچنین است آب باران حضرت صادق علیه السلام فرموده؛ هر چه را که آب باران بر آن برسد آن را پاک میکند.

  ✍ مؤلف عالم بزرگوار مرجع عالیقدر سید حسین عرب باغی رضوان الله علیه طبق آیات و احادیث صحیحه از کتب اربعه در کتاب قانون الاسلام جلد دوم در بیان این باب قلم زده که در ادامه با دقت مطالعه کنید …

  تمام مسائل احکام دین اسلام : در پیج اینستاگرام منتشر شده با دلایل بیشتر و از سوالاتی که در کامنت ها شده در مورد هر باب مطلع شوید و اگر سوالی هم داشتید در مورد این باب از طریق کامنت ها و دایرکت اقدام نمایید.

  آیه شریفه در مورد آب باران و آب چاه و تفسیر از آن

  قال الله تعالی؛ « وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ».

  یعنی « نازل نمودیم از آسمان آب را که باران باشد بقدر کفایت مردمان و حیوانات و آن آب را در زمین ساکن کردیم که در وقت حاجت مخلوقات بیرون میکنیم.»

  • سوره مؤمنون آیه ۱۸

  و در تفسیر صافی و در تفسیر برهان مرحوم سید هاشم بحرانی از علی بن ابراهیم قمی اعلی الله تعالی مقامهم از ابی جارود روایت کرده که حضرت باقر علیه السلام فرمود که؛

  مراد از این آیه آب نهرها و چشمه ها و چاهها است که از آسمان نازل و در زمین ساکن شده است و بعد از آن از زمین بیرون میشود.

  • تفسیر برهان ج 4 ص 705 ح 9199 | تفسیر صافی ج 3 ص 396 ح 18

  ✍ پس از این تفسیر معلوم شد که آب چاه مثل آب نهر و چشمه پاک است.

  احادیث صحیحه در مورد آب چاه

  آب چاه و آب باران
  احکام آب چاه و آب باران طبق آیات و احادیث سید حسین عرب باغی

  و در کافی و تهذیب از ابن بزیع روایت کرده که حضرت رضا علیه السّلام فرمود؛

  آب چاه وسعت دارد و هیچ چیزی آن را فاسد نمیکند مگر آنکه تغییر نماید بوی و یا طعم آن پس در این فرض آب چاه را میکشند تا اینکه بوی آن برود و طعم آن خوب شود زیرا که برای آب چاه ماده و منبع است.

  • کافی ج ۳ ص ۵ | تهذیب ج ۱ ص ۲۳۴ ح ۶۷۶

  و در فقیه و تهذیب از ابوبصیر روایت کرده اند که به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که؛

  از چاه آب میکشند وضوء بجا میآورند و لباس میشویند و خمیر میکنند و بعد از آن معلوم میشود که در آن میّت بوده است؟

  حضرت فرمود؛ عیب ندارد، دوباره شستن لباس لازم نمیشود و نماز اعاده نخواهد شد.

  • فقیه ج ۱ ص ۱۴ ح ۲۰ | تهذیب ج ۱ ص ۲۳۴ ص ۶۷۷

  در تهذیب از اسحق بن عمار روایت کرده که از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفرمود که؛

  لباس شسته نمیشود و نماز اعاده نمیشود از هر چه بر چاه افتاده باشد مگر این که عفونت کرده باشد و اگر عفونت بکند لباس را میشویند و نماز را اعاده میکنند و آب چاه را میکشند تا این که عفونت زایل میشود.

  • تهذیب ج ۱ ص ۲۳۲ ح ۶۷۰

  و در تهذیب از علی بن حدید روایت کرده که؛

  در راه مکه در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم و بر سر چاه رفتیم و غلام آنحضرت یک دلو آب کشید و در آن دو موش بیرون آمد.

  آنحضرت فرمود؛ آن آب را بریز و دلو دیگر کشید و در آن یک موش خارج شد.

  حضرت فرمود؛ آن را بریز و دلو سوم را کشید و در آن چیزی بیرون نشد.

  حضرت فرمود؛ آن را بریز به ظرف خود و بیاور.

  • تهذیب ج ۱ ص ۲۳۹ ح ۶۹۳

  ✍ و مثل این احادیث صحیحه است احادیث دیگر در پاک بودن آب چاه.

  ✍ و در بعض احادیث وارد شده که اگر فلان چیز به چاه افتاده باشد فلان مقدار از آب چاه بکشند پس آن احادیث محمول است بر تقیه و یا بر استحباب و یا بر رفع نفرت، نه اینکه واجب باشد و نه اینکه که آب چاه نجس میشود چنان که بعضی از علماء خیال کرده، و نجس بودن آب چاه با واقع شدن نجاسات در فرض نبودن تغییر در آب آن ، ضد است با احادیث مزبوره.

  ✍ و از آیات سابقه معلوم شد پاک کردن آب باران نجاسات را؛

  احادیث صحیحه در مورد آب باران

  و در کافی در حدیث کاهلی حضرت صادق علیه السلام فرموده؛

  هر چه را که آب باران بر آن برسد آن را پاک میکند.

  • کافی ج ۳ ص ۱۳

  و در فقیه و تهذیب از علی پسر حضرت صادق علیه السلام روایت کرده اند که از حضرت موسی کاظم علیه السلام سوال نمودم؛

  از پشت بامیکه در آن بول میکنند و از جنابت غسل مینمایند و باران می بارد بر آن، آیا از آب آن بام اخذ میشود برای وضوء نماز؟

  حضرت فرمود؛ وقتی که جاری شد عیب ندارد.

  و دوباره سوال نمودم؛ که کسی مرور میکند از آب باران و ‌شراب بر آن ریخته شده و از آن به لباس او برسد، آیا در آن لباس نماز بگذارد قبل از شستن؟

  حضرت فرمود؛ لباس و پای خود را نشوید و همانطور نماز بگذارد و عیب ندارد.

  • فقیه ج ۱ ص ۸ ح ۶ | تهذیب ج ۱ ص ۴۱۱ ح ۱۱۲۹۷

  و در کتب اربعه از محمد بن إسماعيل از بعض أصحاب خود روایت کرده اند که از حضرت کاظم علیه السلام سوال نمود؛

  از طین(گِل) باران؟

  حضرت فرمود؛ تا به سه روز عیب ندارد اگر به لباس رسیده باشد، مگر این که بداند که بعد از باران چیزی آن را نجس نموده باشد، و اگر بعد از سه روز از گِل باران به لباس او برسد آن را بشوید و اگر راه پاک و نظیف باشد، پس لباس خود را از آن نمیشوید.

  • کافی ج ۳ ص ۱۳ | فقیه ج ۱ ص ۷۰ ح ۱۶۳ | تهذيب ج ۱ ص ۲۶۷ ح ۷۸۳

  و در فقیه روایت کرده که از حضرت امام کاظم علیه السلام سوال کردند؛

  از طین باران که به لباس میرسد و در آن بول و غایط و خون است؟

  حضرت فرمود؛ طین و گِل باران نجس نمیشود.

  • کافی ج ۱ ص ۸ ح ۵

  ✍ و مثل اینها است احادیث دیگر در پاک کردن باران نجاست را.

  همچنین بخوانید : احکام « آب چاه » را در کتاب قواعد الاسلام جلد دوم و قواعد الدین جلد 1 و اساس الاسلام این عالم بزرگوار.

  دسترسی به اسناد احادیث موجود در این ماده

  دوستان عزیز شما میتوانید توسط لینک ها ذیل به متن های عربی احادیث این ماده دسترسی داشته باشید فقط کافیه لینک کتاب مربوطه را باز کنید و جلد و صفحه هر حدیث را که در ذیل هر حدیث شریف در این ماده موجود هست را وارد کرده و به متن عربی حدیث مربوطه دسترسی پیدا کنید.

  کتاب کافی | کتاب تهذیبکتاب تفسیر برهان | کتاب فقیه

  احکام آب چاه و آب باران در اپلیکیشن احکام

  یکی از جامع ترین برنامه ها در بیان مسائل احکام از عبادات شرعیه و قوانین عملیه اسلام از جمله این احکام که طبق آیات قرآنیه و احادیث محکمات و صحیحه از کتب اربعه گرد آوری شده دانلود بفرمایید.

  جهت دانلود اپلیکیشن احکام و قانون الاسلام کلیک کنید :   بازار   |   مایکت | و جهت دانلود سایر اپلیکیشن ها

  اللهم عجل لولیک الفرج

  فهرست احئئکام

  پاسخ به سوالات

  در رابطه با احکام این ماده اگر مشکلی یا سوالی دارید از طریق پیج اینستاگرام اقدام نمایید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

  نوشتن دیدگاه