آب پاک کننده است و اینکه جمیع نجاسات را پاک میکند

آب جمیع نجاسات را پاک میکند
آنچئئهءءء در ایئئن ماده میخوانید
  برای شروع تولید جدول مطالب ، یک هدر اضافه کنید

  در پاک بودن و پاک نمودن آب جمیع کثافات و نجاسات را؛

  قاعده کلی از اینکه آب پاک کننده است و جمیع نجاسات را پاک میکند

  💡اینکه آب پاک کننده است و جمیع نجاسات را رفع میکند شکی نیست چنانکه نص آیه شریفه و احادیث صحیحه این امر را تصدیق میکند.

  اما در بیان نجاست آب ها بدانید که تمام آبها پاک است تا اینکه معلوم شود نجاست آنها و زمانی که از جهت علتی مثلا به دلیل افتادن میته در آب، بوی و طعم آب تغیر پیدا کرد پس آن خورده نمیشود و وضو نیز نمیتوان گرفت.

  و همچنین است آب کر، زمانیکه آب بقدر کُرّ باشد هیچ چیز آن را نجس نمیکند مگر اینکه بوی میته بر بوی و طعم آب غلبه نماید. و اندازه ی کر در ادامه در احادیث بیان فرمودند.

  آیا آب جمیع نجاسات را پاک میکند؟

  طبق آیات شریفه و احادیث صحیحه بله آب جمیع نجاسات و کثافات را پاک میکند ….

  ✍ مؤلف عالم بزرگوار مرجع عالیقدر سید حسین عرب باغی رضوان الله علیه طبق آیات و احادیث صحیحه از کتب اربعه در کتاب قانون الاسلام جلد دوم در بیان اینکه آب پاک بوده و جمیع کثافات و نجاسات را پاک میکند قلم زده که در ادامه با دقت مطالعه کنید …

  تمام مسائل احکام دین اسلام : در پیج اینستاگرام منتشر شده با دلایل بیشتر و از سوالاتی که در کامنت ها شده در مورد هر باب مطلع شوید و اگر سوالی هم داشتید از طریق کامنت ها و دایرکت اقدام نمایید.

  آیات شریفه در اینکه آب پاک کننده است

  ‌قال الله تعالی؛ « وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا »

  یعنی؛ ” نازل نمودیم از آسمان آب پاک و پاک کننده و معدن طهارت”

  • فرقان آیه ۴٨

  و قال الله تعالی؛ « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ »

  یعنی؛ ” نازل میکند در هر سال و هر وقت که خواسته باشد برای شما آب را از آسمان تا اینکه شما را به سبب آن آب پاک بکند.”

  • انفال آیه ١١

  ✍ و حاصل ترجمه آیات این بود.

  احادیث مربوطه در اینکه آب پاک کننده است

  آب پاک کننده است
  آب پاک کننده است و این که آب جمیع نجاسات را پاک میکند سید حسین عرب باغی

  و در کافی و تهذیب از عبدالله بن سنان روایت کرده اند که گفتم به حضرت صادق علیه السلام که؛

  آیا آب دریاها پاک کننده است؟

  حضرت فرمود ‌؛ بله.

  • کافی ج ٣ ص ١ ح 4 | تهذیب ج ١ ص 216 ح 622

  و در کتب اربعه با اسناد متعدّده روایت نموده اند که حضرت صادق علیه السلام فرمود؛

  تمام آبها پاک است تا اینکه معلوم شود نجاست آنها.

  • کافی ج ٣ ص ١ ح 2 | فقیه ج ١ ص ۵ ح ١ | تهذیب ج ١ ص ٢١۵ ح ۶١٩

  و فقیه و تهذیب از داوود بن فرقد روایت کرده اند که حضرت صادق علیه السلام فرمود؛

  زمانیکه بر یک نفر از بنی اسرائیل یک قطره بول بر بدن او میرسید با مقراض گوشت خود را قطع میکرد و خداوند به شماها منت گذاشته زیادتر از میان آسمان و زمین از جهت قرار دادن آب را پاک کننده پس شما نظر به رحمت خداوند نمائید و چطور در مقابل این نعمت شکر میکنید.

  • فقیه ج ١ ص ١٠ ح ١۳ | تهذیب ج ١ ص ٣۵۶ ح 1064

  ✍و در این حدیث صحیح بیان فرموده که؛ آب را برای شما پاک کننده قرار داده و در بنی اسرائیل این طور نبوده، بلکه در خصوص رسیدن بول از خارج بر بدن ایشان حکم آنطور بوده که باید با مقراض محل رسیدن بول را قطع بکنند از جهت عدم حفظ خودشان از بول خارج، نه اینکه در وقت بول کردن خودشان آلت تناسل خود را قطع میکردند.

  در اینکه چه زمانی آب نجس میشود

  و در کافی و تهذیب از حریز روایت کرده اند که حضرت صادق علیه السلام فرمود؛

  هر زمانیکه غلبه کرد آب بر بوی جیفه و میته، پس از آن آب وضو بجا بیاور و از آن بخورد و زمانیکه آب تغییر یافت و طعم آن تغییر پیدا کرد پس وضو بجا نیاور و از آن نخور.

  • کافی ج ٣ ص ۴ ح 3 | تهذیب ج ١ ص ٢١۶ ح ۶٢۵

  و در تهذیب و استبصار از ابی خالد روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمود؛

  در آب که در گودال جمع شده و در آن میتۀ نجس افتاده است و شخص به آن آب محتاج شده که هر گاه بوی و طعم آب تغییر یافته پس از آن نخورد و وضوء با نیاورد و اگر طعم و بوی آب تغییر پیدا نکرده پس بخورد و وضوء بجا آورد.

  • تهذیب ج ١ ص ۴٠ ح ١١٢ | استبصار ج ١ ص ٩ ح ١٠

  ✍ و مثل این دو حدیث در کتب اربعه بسیار است و مراد از این آبها آن آب است که در گودال ها جمع میشود و زیادتر از کرّ است نه کمتر از کرّ.

  احادیث پاک بودن آب کر

  و در کتب اربعه از محمد بن مسلم روایت کرده اند که از حضرت صادق علیه السلام سوال نمودم؛

  از آبیکه حیوانات بر آن بول میکند و سگها از آن ولوغ و جنب در آن غسل میکند؟

  حضرت فرمود؛ زمانیکه آب بقدر کُرّ باشد هیچ چیز آن را نجس نمیکند.

  • کافی ج ٣ ص ٢ ح 2 | فقیه ج ١ ص ٩ ح ١٢ | تهذیب ج ١ ص ٣٩ ح ١٠٧

  و در کافی و تهذیب از اسحاق بن عمار روایت کرده اند که از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود؛

  زمانیکه آب بقدر کر باشد هیچ چیزی آن را نجس نمیکند.

  • کافی ج ٣ ص ٢ ح 1 | تهذیب ج ١ ص ۴٠ ح ١٠٩ | استبصار ج 1 ص 6 ح 3

  ✍ و این دو حدیث دلالت کرده که آب کر مادامی که تغییر نیافته، نجس نمیشود، پس باید مقدار کرّ از احادیث معیّن شود.

  و در فقیه و تهذیب و استبصار از ابن مغیره روایت کرده اند که حضرت صادق علیه السلام فرمود؛

  زمانیکه آب به قدر دو قلّة شد، هیچ چیز آن را نجس نمیکند و قله جرّة است.

  • فقیه ج ١ ص ۶ ح ٣ | تهذیب ج ١ ص ۴١۵ ح ١٣٠٩ | استبصار ج 1 ص 7 ح ۶

  در کتاب وافی فرموده که؛

  جرّه را به فارسی سبو میگویند و قلّه عبارت است از سبوی بزرگ.

  • وافی ج 6 ص ٣٣

  در کافی و تهذیب از زراره روایت کرده اند که حضرت صادق علیه السلام فرمود؛

  زمانیکه آب زیادتر از یک راویه شد، هیچ چیزی آن را نجس نمیکند چه موش و امثال موش در آن آب پوسیده باشد و یا پوسیده نباشد مگر اینکه بوی میته بر بوی و طعم آب غلبه نماید.

  • کافی ج ۳ ص ۲ ح 3 | تهذیب ج ۱ ص ۴۱۲ ح ۱۲98

  و در تهذیب و استبصار از زراره روایت کرده که به حضرت باقر علیه السلام گفتم؛

  یک راویه آب است که در آن موش کوچک و یا موش بزرگ و یا مرغ میته افتاده؟

  حضرت فرمود؛ زمانیکه در آب باد کرده باشد و گندیده شود پس از آن آب وضوء بجا نیاور و نخور و آب را بریز و اگر آن میته در آب تازه افتاده است وضوء بجا بیاور و بخور از آن و میته را بینداز زمانیکه آن را تازه خارج کردی و مثل راویه است جرّه و حُبّ آب و قربه که خیک آب است و امثال اینها از ظرفهای آب.

  • تهذیب ج ۱ ص ۴۱۲ ح ۱۲98 | استبصار ج 1 ص 7 ح ۷

  اندازه آب کر

  در کافی و تهذیب و استبصار از ابن مغیره روایت کرده اند که حضرت صادق علیه السلام فرمود که؛

  کرّ، عبارت است از مثل این حبّ من و اشاره فرمود؛ بر حبّ های مدینه.

  • کافی ج ۳ ص ۳ ح 8

  در کافی و تهذیب و استبصار از اسماعیل بن جابر روایت کرده اند که از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم؛

  از مقدار آن آب که آن را هیچ چیزی نجس نمیکند؟

  حضرت فرمود؛ کُرّ است.

  گفتم؛ کرّ چقدر است؟

  حضرت فرمود؛ سه وجب در سه وجب در سه وجب است.

  • کافی ج ۳ ص ۳ ح 7 | تهذیب ج ۱ ص ۳۷ ح ۱۰۱ | استبصار ج 1 ص 10 ح ۲

  ✍ و از این احادیث قدر کرّ به حسب مساحت و قطر و مقدار معلوم شد که دو جره بزرگ و یا یک راویه است و راویه عبارت است از پوست گاو و یا گاومیش که به یک اسب یا استر و یا شتر حمل میکنند و یا یک حبّ متعارف است که به قدر دو قربه آب آن را پر میکند و در بعض احادیث زیادتر از این وارد شده و آنها محمول است بر استحباب و در بین احادیث اختلاف نیست چنانکه در وافی فرموده.

  همچنین بخوانید : احکام « آب پاک کننده است و اینکه جمیع نجاسات را پاک میکند » را در کتاب قواعد الاسلام جلد دوم و قواعد الدین جلد 1 و اساس الاسلام این عالم بزرگوار.

  دسترسی به اسناد احادیث موجود در این ماده « آب پاک کننده است و اینکه جمیع نجاسات را پاک میکند »

  دوستان عزیز شما میتوانید توسط لینک ها ذیل به متن های عربی احادیث این ماده دسترسی داشته باشید فقط کافیه لینک کتاب مربوطه را باز کنید و جلد و صفحه هر حدیث را که در ذیل هر حدیث شریف در این ماده موجود هست را وارد کرده و به متن عربی حدیث مربوطه دسترسی پیدا کنید.

  کتاب کافی | کتاب تهذیبکتاب وافی | کتاب فقیه

  آب پاک کننده است و جمیع نجاسات را پاک میکند در اپلیکیشن احکام

  یکی از جامع ترین برنامه ها در بیان مسائل احکام از عبادات شرعیه و قوانین عملیه اسلام از جمله این احکام « آب پاک کننده است و اینکه جمیع نجاسات را پاک میکند » که طبق آیات قرآنیه و احادیث محکمات و صحیحه از کتب اربعه گرد آوری شده دانلود بفرمایید.

  جهت دانلود اپلیکیشن احکام و قانون الاسلام کلیک کنید :   بازار   |   مایکت | و جهت دانلود سایر اپلیکیشن ها

  اللهم عجل لولیک الفرج

  فهرست احئئکام

  پاسخ به سوالات

  در رابطه با احکام این ماده اگر مشکلی یا سوالی دارید از طریق پیج اینستاگرام اقدام نمایید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

  نوشتن دیدگاه